Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”
Aktualności

Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie - logo

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją uchwały Nr CXIX/3222/23 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739) oraz Statutami Dzielnic Miasta Krakowa, tut. Wydział Planowania Przestrzennego UMK przekazuje w załączeniu kopię ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

Pismo w tej sprawie, załączone do niniejszego maila, jest wysyłane TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

a A-+=