Zapraszam na Posiedzenie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 29 lutego br. o godzinie 17.00
Sesje Rady

Zapraszam na Posiedzenie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 29 lutego br. o godzinie 17.00

Zapraszam na posiedzenie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 29 lutego br. o godz. 17.00 w Zajeździe Kościuszkowskim przy ul. Białoprądnickiej 3. W załączeniu przesyłam porządek obrad wraz z projektem uchwały.

Z pozdrowieniami

Barbara Polna

Przewodnicząca Rady i Zarzadu

Dzielnicy IV Pradnik Biały

a A-+=