Wydział Kształtowania Środowiska
Aktualności

Wydział Kształtowania Środowiska

W związku z pismem  BIURA ds. DZIELNIC MIASTA KRAKOWA z dnia 2.11.2020r. w sprawie obiegu korespondencji do Rad Dzielnic, przesyłam  stosowne pismo wraz  z obwieszczeniem.

a A-+=