Ul. Sosnowiecka: obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenia i zawiadomienia

Ul. Sosnowiecka: obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla “Przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych i parkingów oraz instalacji do magazynowania oleju napędowego w ramach inwestycji Budowa dwóch budynków biurowo-usługowyych z garażami podziemnymi, instalacjami zewnętrznymi, naziemnymi miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie” (działki nr 1475/11, 1474/2, 1475/12, 1475/6, 1474/1, 1475/7, 1501 obręb K-33, Krowodrza).

a A-+=