Ul. Pękowicka/Piaszczysta: obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenia i zawiadomienia

Ul. Pękowicka/Piaszczysta: obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia p.n.: “Budowa czterech budynków mieszkalnych wielororodzinnych z czterema garażami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, naziemnymi miejscami postojowymi, placem zabaw, wiatami rowerowymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną realizowanej w Krakowie w rejonie ul. Pękowickiej i Piaszczystej”

a A-+=