Ul. Pękowicka: obwieszczenie dotyczące wydania decyzji pozwolenia na budowę z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenia i zawiadomienia

Ul. Pękowicka: obwieszczenie dotyczące wydania decyzji pozwolenia na budowę z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn.: “Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr: 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13 (dawniej 214/6), 215, 216/4, 216/5, 216/7 (dawniej 216/1), 214/1, 214/4, 216/2 obr 31 Krowodrza przy ul. Pękowickiej w Krakowie
– etap II – Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych C1.1 i C1.2 (w tym 4 segmentów nadziemnych: C1.1a, C1.1.b, C1.1.b, C1.1.C oraz C!2.a) wraz z instalacjami wewnętrznymi) wraz zinstalacjami wewnętrznymi (w tym na zewnątrz budynku) oraz garażami podziemnymi, wraz z nadziemnymi miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną, insfrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budową dojść, placu zabaw na części działek nr: 214/8, 214/9, 214/10. 214/11, 214/13 (dawnej działki 214/6), obr. 31 Krowodrza przy ul. Pękowickiej w Krakowie”

a A-+=