Ul. Pachońskiego: wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
Ogłoszenia i zawiadomienia

Ul. Pachońskiego: wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu na ul. Pachońskiego w Krakowie

Decyzja nr: IR-03.7221.456.2023 z dnia 18.04.2023r

Terminy wprowadzenia zmian:  29.04.2023r.  od godz. 7.00 – etap 1

Przewiduje się przywrócenie dotychczasowej organizacji ruchu w dniu 30.04.2023r. od godz. 4.00

a A-+=