Segregujmy wspólnie!
Aktualności

Segregujmy wspólnie!

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie zaprasza Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe z Gminy Miejskiej Kraków do udziału w pierwszej edycji konkursu ekologicznego pn.: „SEGREGUJEMY WSPÓLNIE”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej zorganizowanych i najlepiej utrzymanych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje na temat ww. konkursu ekologicznego można uzyskać na stronie https://mpo.krakow.pl/pl/news/_segregujemy_wspolnie_konkurs_dla_spoldzielni_i_wspolnot_mieszkaniowych. Strona konkursu jest umieszczona w zakładce „ZARZĄDCY”, a odnośniki do niej są dodatkowo wstawione w zakładce „EDUKACJA” oraz w WYDARZENIACH na głównej stronie MPO.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować mailowo na adres: konkurs@mpo.krakow.pl lub telefonicznie: 12 340 05 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00).

a A-+=