Porządkiem obrad Komisji Zieleni
Aktualności Komisje Rady

Porządkiem obrad Komisji Zieleni

Nowe logo dzielnicy IV prądnik biały

Szanowni Państwo,

W załączniku przekazuję zaproszenie wraz z porządkiem obrad Komisji Zieleni zwołanej na 20 czerwca 2024 r.

Z poważaniem

Anna Nowak

Inspektor

Biuro Rady Dzielnicy IV Pradnik Biały

Ul. Białoprądnicka 3

31-221 Kraków

Tel. 12 638 10 12

a A-+=