Obszar dzielnicy
mapa pradnika białego
Screen z Obserwatorium - Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (styczeń 2023)


Obszar dzielnicy

 

Powierzchnia: 2341,87 ha

Liczba ludności: 71 706

 

GRANICE DZIELNICY

Od strony zachodniej, od przecięcia wylotu ul. Pasternik z granicą m. Krakowa, na północ granicą m. Krakowa do przecięcia z wylotem ul. Władysława Łokietka, następnie zmienia kierunek na wschodni i granicą m. Krakowa biegnie do przecięcia z linią kolejową Kraków-Warszawa.

Z Dzielnicą III Prądnik Czerwony graniczy na odcinku: od przecięcia granic m. Krakowa z linią kolejową Kraków-Warszawa w kierunku na południowy zachód, wschodnią stroną linii kolejowej Kraków-Warszawa, do skrzyżowania z kolejową obwodnicą towarową w rejonie ul. Langiewicza.

Z Dzielnicą V Krowodrza graniczy na odcinku: od skrzyżowania linii kolejowej Kraków-Warszawa z kolejową obwodnicą towarową w rejonie ul. Langiewicza ,w kierunku na zachód północną stroną kolejowej obwodnicy towarowej, która w rejonie stacji kolejowej Kraków Łobzów łączy się z linią kolejową Kraków-Katowice, do przecięcia z zachodnią stroną ul. Głowackiego.

Z Dzielnicą VI Bronowice graniczy na odcinku: od przecięcia zachodniej strony ul. Głowackiego z linią kolejową Kraków-Katowice w kierunku na zachód północną stroną linii kolejowej Kraków-Katowice, do przecięcia z ul. Armii Krajowej, następnie wschodnią stroną ul. Armii Krajowej w kierunku północnym do ronda Ofiar Katynia, dalej południową i zachodnią stroną ronda, zmienia kierunek na północno-zachodni i północną stroną ulic: Radzikowskiego, Pasternik – do przecięcia z granicą m. Krakowa.

Zobacz granice Dzielnicy IV na mapie w MSIP Obserwatorium – mapa Kompozycja zbiorcza

a A-+=