Komisje problemowe
Komisje Rady

Komisje problemowe

KOMISJA BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Michał Kończakowski
 2. Dominika Miska
 3. Dariusz Partyka
 4. Grzegorz Wedler – Przewodniczący
 5. Tomasz Zarudzki
 6. Michał Żurek

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA BUDŻETOWA

 1. Grzegorz Chmurzyński – Przewodniczący
 2. Anna Dunajska
 3. Dominik Franczak
 4. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
 5. Dariusz Partyka
 6. Michał Żurek

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA DS. WSPARCIA BO I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 1. Anna Dunajska
 2. Joanna Marcela – Przewodniczący
 3. Barbara Polna

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA EDUKACJI

 1. Anna Dunajska
 2. Krystyna Karabuła
 3. Joanna Marcela
 4. Dominika Miska – Przewodniczący

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA INFRASTRUKTURY TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Mieczysław Dzierżak
 2. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
 3. Joanna Marcela
 4. Antoni Matras
 5. Małgorzata Palimąka
 6. Dariusz Partyka
 7. Marek Podoluk
 8. Barbara Polna
 9. Grzegorz Wedler
 10. Tomasz Zarudzki – Przewodniczący
 11. Michał Żurek

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA INICJATYW LOKALNYCH

 1. Anna Dunajska – Przewodnicząca
 2. Dominik Franczak
 3. Michał Żurek

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 1. Antoni Matras
 2. Marek Podoluk
 3. Barbara Polna

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. Mieczysław Dzierżak
 2. Antoni Matras
 3. Barbara Polna
 4. Grzegorz Wedler
 5. Michał Żurek

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Michał Kończakowski – Przewodniczący
 2. Jakub Kosek
 3. Teodozja Maliszewska

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA SPORTU

 1. Grzegorz Chmurzyński
 2. Mieczysław Dzierżak – Przewodniczący
 3. Krystyna Karabuła
 4. Antoni Matras
 5. Dominika Miska
 6. Tomasz Regulski
 7. Joanna Sadowy – Wiceprzewodniczący
 8. Tomasz Zarudzki

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Grzegorz Chmurzyński
 2. Anna Dunajska
 3. Krystyna Karabuła
 4. Małgorzata Palimąka
 5. Marek Podoluk
 6. Tomasz Regulski – Wiceprzewodniczący
 7. Joanna Sadowy – Przewodniczący

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

a A-+=