Czas na podsumowanie
Aktualności Budżet obywatelski aktualności

Czas na podsumowanie

IX EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(ARTYKUŁ Z “GAZETY LOKALNEJ” NR 3/2022)

Mieszkańcy Krakowa poprzez głosowanie w IX edycji BO zadecydowali, iż łącznie będzie realizowanych 185 projektów, w tym 13 ogólnomiejskich oraz 172 dzielnicowe.

W tym roku swój głos oddało 46 095 osób, ale w tej liczbie 42 965 to głosy ważne. Jak widać, nadal ilość głosów nieważnych jest bardzo duża i jak zawsze pozostaje pytanie o powód i pomysł na zmianę, na ewaluację budżetu obywatelskiego, aby wyeliminować słabe ogniwa na każdym z etapów danej edycji BO. Tym bardziej, że w tym roku dużym zainteresowaniem cieszyło się głosowanie w formie tradycyjnej (papierowej) – 20 097 oddanych głosów. Elektronicznie oddano 25 998 głosów.

Stacjonarne głosowanie odbywało się w rekordowej liczbie 150 punktów, w filiach Biblioteki Kraków czy też domach kultury. W ten sposób najchętniej oddawały głos osoby najmłodsze (do 15. roku życia) oraz seniorzy.

Statystyki z głosowania

Najbardziej aktywną grupą były osoby pomiędzy 36 a 45 rokiem życia (11 779 głosów) oraz te w przedziale od 26 do 35 (10 038 głosów). Najbardziej aktywnymi głosującymi, już po raz kolejny, okazali się mieszkańcy dzielnicy Dębniki, Podgórze oraz Nowej Huty. Natomiast najwięcej projektów zostało poddanych pod głosowanie w dzielnicach Prądnik Czerwony, Nowa Huta oraz Prądnik Biały.

Zieleń i ochrona środowiska jak zawsze zdominowały BO. Do najczęściej wybieranych projektów – ponad 34 proc. należały projekty z obszaru zieleni i ochrony środowiska, 25 proc. dotyczyło kultury, a 16 proc. sportu i infrastruktury sportowej.

Ile projektów do realizacji w dzielnicach?

We wszystkich dzielnicach będą realizowane łącznie 172 projekty. Z tego w Dzielnicy IV Prądnik Biały kwota 1 967 873,34 zł zostanie rozdzielona między 13 projektów, według następującej listy rankingowej:

 1. Chabrowy Trakt aż do Opolskiej – Park Rzeczny Tonie – 280 000 zł (fot. tytułowa www.budzet.krakow.pl – podstrona projektu)
 2. Zazieleniamy Prądnik – 335 000 zł
 3. Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego – etap II – 400 000 zł
 4. Książka formą nieograniczoną – zakup nowości wydawniczych – 42 500 zł
 5. Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim – 253 000 zł
 6. Stworzenie zielonych klas outdoorowych w ogrodzie SP21 – 269 338 zł
 7. Zielone osiedle Krowodrza Górka – 125 000 zł
 8. Bezpieczna dzielnica – nasza wspólna sprawa! – 86 500 zł
 9. Zielone przystanki autobusowe na Prądniku Białym – 90 000 zł
 10. Nowoczesny sprzęt ratowniczy w służbie społeczeństw – 48 000 zł
 11. KaczkoMAT – 24 000 zł
 12. Spacery białoprądnickie – 3 300 zł
 13. Koncert sąsiedzki w ogrodzie – 6 000 zł

Ranking w kategorii zadania ogólnomiejskie, o wartości 7 600 000 zł, wygląda następująco:

 1. Posadźmy drzewa na Rynku Głównym! – 1 520 000 zł
 2. Zagospodarowanie Bagrów – kontynuacja – 1 500 000 zł
 3. Kraków zrywa z betonem – II edycja – 547 100 zł
 4. Park Białe Morza – 1 520 000 zł
 5. Zabawa w Schronisku dla Zwierząt – 230 000 zł
 6. Zatrzymaj powódź – sprzęt przeciwpowodziowy dla Strażaków – 950 000 zł
 7. SZYBCIEJ TRAMWAJEM! – 400 000 zł
 8. Nowości w Twojej bibliotece – 200 000 zł
 9. NA RATUNEK! Zakup 15 zewnętrznych AED – 105 000 zł
 10. ŁĄCZYMY PARKI 2.0 – 350 000 zł
 11. Szkoła 142 – zmodernizujmy plac zabaw – 37 000 zł
 12. Domki dla Jeży w Krakowie! – 200 000 zł
 13. Przedszkolaki na Kajaki – 30 000 zł

Nowa edycja Budżetu Obywatelskiego przed nami, jakie przyniesie zmiany w samym regulaminie, o tym przekonamy się już niebawem. Wszystkie aktualne informacje na temat BO można znaleźć na stronie http://www.budzet.krakow.pl.

JOANNA MARCELA
przewodnicząca Komisji ds. Wsparcia Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zdjęcie kobiety

a A-+=