Posiedzenia Zarządu

Protokoły z posiedzeń Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały udostępnia Prezydent Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

a A-+=