Podjęte uchwały

Uchwały z sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały udostępnia Prezydent Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

a A-+=