Organizacje pozarządowe


Organizacje pozarządowe

Dworek białoprądnicki


Białoprądnickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Podmioty zainteresowane korzystaniem z pomieszczeń Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych dokonują zgłoszenia rezerwacji pocztą elektroniczną na adres: rada@dzielnica4.krakow.pl lub osobiście w siedzibie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń określone są w Regulaminie Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

a A-+=