Zarząd Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy

Protokoły posiedzeń

Protokoły posiedzeń Zarządu udostępnia Prezydent Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, link: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=49110

Więcej...
Zarząd Dzielnicy

Podjęte uchwały

Uchwały podjęte przez Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały udostępnia Prezydent Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.  

Więcej...
Zarząd Dzielnicy

Posiedzenia Zarządu

Protokoły z posiedzeń Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały udostępnia Prezydent Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

Więcej...
Zarząd Dzielnicy

Skład Zarządu

Dominik Franczak – PRZEWODNICZĄCY Katarzyna Gajus-Wyrwicz – CZŁONEK ZARZĄDU Dariusz Partyka – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO Barbara Polna – CZŁONEK ZARZĄDU Michał.

Więcej...
a A-+=