Spotkania z mieszkańcami
Spotkania opiniodawcze i konsultacyjne

Krakowski Panel Transportowy

Konsultacje społeczne: jak Miasto Kraków, jego mieszkańcy i mieszkanki mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu.

Więcej...
Spotkania opiniodawcze i konsultacyjne

Aktualnie nie zaplanowano spotkania opiniodawczego i konsultacyjnego

W związanych z naszą dzielnicą prosimy o kontakt z Biurem Zarządu i Rady Dzielnicy.

Więcej...
Dyżury Radnych Dzielnicy

Aktualnie nie zaplanowano dyżurów Radnych Dzielnicy IV Prądnik Biały

W sprawach związanych z naszą dzielnicą prosimy o kontakt z Biurem Zarządu i Rady Dzielnicy.

Więcej...
Dyżury Radnych Miasta Krakowa

Aktualnie nie zaplanowano dyżurów Radnych Miasta Krakowa

W sprawach związanych z naszą dzielnicą prosimy o kontakt z Biurem Zarządu i Rady Dzielnicy.

Więcej...
a A-+=